لگراند

لگراند

 یک گروه صنعتی فرانسوی است که متخصص جهانی در زیرساخت‌های ساختمانی الکتریکی و دیجیتال میباشد. خدمات آن شامل ارائه کنترل و فرماندهی برق، مدیریت کابل، توزیع برق و توزیع صدا ودادههای شبکه و تصویر است.

در حال نمایش 6 نتیجه