سیم افشان

سیم افشان

هادی سیم های افشان به صورت مفتول های نازک همچون مو در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بسته به سطح مقطع سیم تعداد این رشته ها متفاوت است . هر چه تعداد این مفتول ها بیشتر باشد سیم ضخیمتر میشود و توان بیشتری جهت عبور جریان دارد .

در حال نمایش 3 نتیجه