کابل افشان شیلد دار

کابل افشان شیلد دار

کابل شیلد دار افشان نوعی از کابل‌های برق هستند که از بیش از یک رشته یا سیم تشکیل شده‌اند که دور این سیم ها را عایقی از رشته سیم های به هم تابیده شده تشکیل داده است و روی آن عایق PVC قرار گرفته به همین علت کمترین تداخل را با سیمهای مجاور خود دارند

هیچ محصولی یافت نشد.