کابل مخابراتی

کابل مخابراتی

کابل‌‌هایی که وظیفه انتقال سیگنال و داده ها را در شبکه ‌های مخابراتی را دارندگفته می‌‌شود. که به صورت زوج های به هم تابیده شده و با رنگ بندی از هم متمایز می شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.